Tampereen kansainvälisen koulun koulun esittelykuva

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjauksen avulla oppilas saa erityisesti yhteiskunnan ja työelämän sekä ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. Oppilaanohjauksella edistetään koulutuksellista sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Päävastuu oppilaanohjauksesta on oppilaanohjaajalla. Työ jakaantuu oppituntien pitoon, henkilökohtaiseen ja pienryhmäohjaukseen, tiedotus-, järjestely-, yhteydenpito- ja seurantatehtäviin sekä työelämään (TET) tutustuttamiseen kaikilla luokilla

Oppilaanohjaaja Heli Piikkilä p. 040-7766 322 heli.piikkila[at]tampere.fi

Linkit

AVO-ohjelma
Ammattinetti
Yhteishaun ohjesivusto ja hakulomakkeet
Toponetti

Valinnaisaineoppaat

Valinnaisaineopas 2016-2017 lyhytkurssit
Valinnaisaineopas 2016-2018 pitkät valinnaisaineet