Tietoa hankkeesta

Epun mediareppu on vuosina 2009-2012 toteutettu Opetushallituksen ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeen aikana etsittiin toiminnallisia yhteistyömalleja esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen, sekä kehitettiin toimintaympäristöä sellaiseksi, että esiopetuksessa olevat lapset voisivat hyödyntää koulun tiloja ja laitteita.

Hankkeen tavoitteena oli uusia toimintamalleja tukevan, pedagogisesti mielekkään sekä kustannustehokkaan laiteympäristön suunnitteleminen kouluille joiden tiloissa on myös esiopetusta.

Tavoitteena oli, että hankkeen vaikutuksesta oppilaiden tavat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa paranevat. Opettajat ovat avoimempia omaksumaan uusia oppimisen ja vuorovaikutuksen tapoja sekä ovat valmiita levittämään tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan muulle henkilöstölle. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö vuorovaikutus- ja yhteydenpitovälineenä lisääntyy. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli henkilöstön tietoteknisten opetusmenetelmien kehittäminen osaksi arkipäivän pedagogiikkaa, vertaistuen kehittäminen sekä tutkimustiedon saaminen kehitystyön osaksi.