Pedagogiset mallit

Pedagogiset mallit ovat toimintamalleja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen esi- ja alkuopetuksessa. Malleissa korostuvat esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, oppilaiden yhteistoiminnallisuus ja sosiaalisten taitojen kehittyminen, tutor-toiminta, vertaisopettajuus sekä ennen kaikkea tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen pedagogisista lähtökohdista.

Toimintamallit ovat hankeopettajien kehittelemiä eVarikon (Tampereen kaupungin opetusteknologiapalvelut) asiantuntijoiden tuella. Mallikuvausten apuna löydät esimerkkejä materiaaleista, joita toimintatavoissa käytetään, videokuvauksia mallien toteuttamisesta hankeopettajiemme luokissa sekä vinkkikortteja, joissa löytyvät mallien kuvaukset lyhennettyinä.

 

Vertaisoppimisen polku (Muotialan päiväkodin Nekalan toimipisteen esiopetus ja Nekalan koulun alkuopetus)

Kamerasuunnistus

Kamerasuunnistus

 

Tekstinkäsittelyohjelmaan tutustuminen

 

Sadutus tietokoneella

 

Tiedonhaku

Tiedonhaku

 

Sanomalehtipaja

 

Muotialan esi-ja alkuopetuksen kolmikkoryhmät

Movie Maker -työpaja

Animaatiopaja

Animaatio

 

Kanjonin esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Oppimisympäristö tutuksi

iPod Touch opetuksessa

ipod

 

Hallilan koulutalon alkuopetuksen kehittämistyö

Mobiiliblogi

Mobiiliblogi

 

Kanjonin ja Hallilan koulutalojen yhteistyö

Jaettu opettajuus

Uutislähetys

etäyhteys