Hatanpään koulun logo

Hatanpään koulu

HAKU JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN (JOPO) TOIMINTAAN TAMPEREELLA LUKUVUONNA 2018-2019

Hei sinä kahdeksasluokkalainen nuori ja huoltaja!

Kiinnostaako mahdollisuus suorittaa peruskoulun viimeinen vuosiluokka Joustavassa Perusopetuksessa (JOPO)? JOPO-toiminta tapahtuu perusopetuksen yhteydessä ja on tarkoitettu yleisopetuksen oppilaille, joilla on vaikeuksia suoriutua peruskoulusta. JOPO-opetus sopii erityisesti niille oppilaille, joiden opintomenestys ei ole vastannut tavoitteita tai oppilaan todellista osaamista. JOPO-luokan oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset. Tavoitteena on keskiarvon nostaminen ja peruskoulun päättötodistuksen saavuttaminen.

JOPO-kouluja Tampereella ovat Etelä-Hervannan, Hatanpään, Takahuhdin ja Tesoman koulut.

JOPO-opiskelusta kiinnostuneille ja heidän huoltajilleen järjestetään infotilaisuudet maaliskuussa 2018. Hatanpään koulussa maanantaina 12.3. kello 18, Etelä-Hervannan koulussa tiistaina 13.3. kello 18 ja sekä Takahuhdin että Tesoman kouluissa keskiviikkona 14.3. klo 18. Tilaisuuteen voi osallistua millä tahansa koululla.

JOPO-luokalle haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 19.3.-8.4.2018.
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15862/lomake.html

Lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.toponetti.fi/ylakoulu/jopo/

psta
Arto Nieminen, rehtori, Hatanpään koulu
Sami Nykänen, rehtori, Takahuhdin koulu
Ulla Ojalammi, rehtori, Etelä-Hervannan koulu
Panu Pitkänen, rehtori, Tesoman koulu


Jopo-logo

Hatanpään koulun JOPO-luokka

Joustava perusopetus (JOPO) alkoi Opetusministeriön valtakunnallisena hankkeena vuonna 2006, ja on nykyisin vakiintunut osa myös Tampereen kaupungin perusopetusta. JOPO-luokat toimivat Tampereella Etelä-Hervannan, Hatanpään, Takahuhdin ja Tesoman kouluilla. Jokaiselle JOPO-luokalle valitaan vuosittain kaksitoista 9. luokkalaista oppilasta. Luokan toiminnasta vastaavat JOPO-opettaja ja nuoriso-ohjaaja.

JOPO-luokan opiskelussa hyödynnetään toiminnallisia ja työpainotteisia menetelmiä. Oppilaat tekevät lukuvuoden aikana useita työpaikkaopiskelujaksoja (yhteensä 30 päivää) ja tutustuvat Pirkanmaan alueen ammatillisiin oppilaitoksiin. Lisäksi tehdään yritysvierailuja, opintoretkiä ja leirikoulumatkoja sekä hyödynnetään erilaisia asiantuntijavierailuja.

JOPO-opetus sopii erityisesti niille oppilaille, joiden opintomenestys ei ole vastannut tavoitteita tai oppilaan todellista osaamista. JOPO-luokan oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja saavat tavallisen päättötodistuksen. Tavoitteena on keskiarvon nostaminen ja peruskoulun päättötodistuksen saavuttaminen. Toiminnassa pyritään myös tukemaan oppilaiden elämänhallintaa ja varmistamaan jatko-opiskelupaikan löytyminen toiselta asteelta.

Lisätietoja JOPO-toiminnasta löytyy myös Toponetistä.

Hatanpään koulun JOPO-yhteystiedot:

Erityisluokanopettaja Timo Favorin 040 801 6444
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Nuoriso-ohjaaja Mikko Kurki 040 801 6476
etunimi.sukunimi@tampere.fi© Tampereen kaupunki/ Hatanpään koulu