Hatanpään koulu - Valinnaisaineet

Valinnaisuus

Oppilas tekee valinnat kahdesta korista (taide- ja taitoaineiden kori sekä valinnaisten aineiden kori), joiden oppitunnit on palkitettu.

Oppilas valitsee 7. luokan keväällä yhteensä 2 pitkää ainetta, joita opiskellaan 2h/vk 8.-9. luokilla. Toinen aineista on taide- ja taitoaine (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta tai kotitalous), toinen valinnainen aine tai vieras kieli (B2). Yhdeksännelle luokalle tuleva kolmas valinnainen valitaan vasta kahdeksannen luokan keväällä.

Oppilas valitsee ensin yhden taide- ja taitoaineen, joista muodostetaan ryhmät. Kun ryhmät ovat tiedossa, oppilaat tekevät toisen valinnan. Valinnat pyritään toteuttamaan, mutta myös varavalinnat tulee miettiä huolella.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset TAITAI

  • Kaikilla oppilailla tulee olla valittuna jokin TAITAI-kursseista (MU, KU, KS, LI, KO)
  • Valtakunnallisesti yhtenevät opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet
  • Päättötodistuksessa arvosana yhdistyy seitsemännen luokan pakollisena opiskellun oppiaineen numeroon

Valinnaiset aineet

  • Useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tai soveltavia ja syventäviä opintoja
  • koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet
  • päättötodistukseen tulee erillinen arvosana

Liikuntapainotusluokkalaiset valitsevat 7. luokan keväällä vain yhden valinnaisen aineen jo valitun liikuntapainotuksen lisäksi.

Pitkän kielen (saksa, venäjä) lukijat valitsevat vain yhden taito- ja taideaineen.

Valintoja tehdessä on hyvä huomioida, että 7. luokalla päättyviä oppiaineita ovat kuvataide, käsityö ja kotitalous. Päättyvistä oppiaineista annetaan päättötodistuksen arvosana, joka vaikuttaa mm. jatko-opintoihin hakeutumiseen.