: : E T U S I V U >>     ETUSIVU.........................................             Kortesuontie 27 33420 Tampere              
                             
    H E N K I L Ö K U N T A                              
                ..............................................................................              
    : : yhteystiedot >>    

Lamminpään koulu on noin 400 lapsen alakoulu Länsi-Tampereella. Koulumme kasvatustyössä korostamme arvojen ja terveen itsetunnon merkitystä. Myös erilaiset teemapäivät ovat osa koulumme toimintaa. Henkilökuntaa on noin 50.

Pyrimme luomaan oppilaille hyvän elämän edellytyksiä ja pohjaa myönteiselle ja aktiiviselle suhtautumiselle yhteiskuntaan.

Pyrimme kasvattamaan oppilaistamme vastuuntuntoisia ja yhteisvastuuta kantavia, yhteistyökykyisiä, itsenäisiä ja toisia kunnioittavia, rehellisiä, oikeudenmukaisia, ristiriitoja ja vaikeuksia sietäviä, terveitä ja tasapainoisia.

Kasvatamme oppilaita oman kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen ja avoimeen suhtautumiseen vieraisiin kulttuureihin. Ohjaamme oppilaita esteettisiin havaintoihin, kokemuksiin ja elämyksiin. Pyrimme siihen, että koulumme oppilas saa tietoa yhteiskuntaan ja maailmaan suuntautumista varten.

Motto: Arvomaailma kuntoon, terveyttä itsetuntoon. Pieni taikka suuri teko, niistä syntyy jättikeko.

..................................................................

Päivitys 11.10.2018 Sami Hulkko

..................................................................

           

 

 

             
                             
    O P E T U S                              
                             
    : : päivärytmi >>                              
                             
    : : Lamminpään koulun ops >>                              
                             
    : : oppilaan arviointi >>                              
                             
    : : oppilaan tuki >>                              
                             
    : : järjestyssäännöt >>                              
                             
    : : Hip-kerhot >>                              
                             
    : : oppilaskunta >>                              
                             
    : : kansainvälisyys >>                              
                             
    : : vanhempainyhdistys >>                              
                             
    V I E S T I N T Ä                              
                             
    : : tiedotussuunnitelma >>                              
                             
    : : Nettimuistio >>                              
                             
    : : Helmi-viestintä >>                              
                             
    : : blogit >>                              
                             
    T E R V E Y S                              
                             
    : : kouluterveys >>                              
                                 
    : : hammashoito >>                                  
                                 
                                       
                                 
                                       
                               
                                     
                             
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                        Lamminpään koulu              
                        Kortesuontie 27 33420 Tampere              
                                       
                        Sivuston suunnittelu: Sami Hulkko              
                        sami.hulkko (a) tampere.fi