: : E T U S I V U >>     OPETUSSUUNNITELMA.........................................             Kortesuontie 27 33420 Tampere              
                             
    H E N K I L Ö K U N T A                              
                ..............................................................................              
    : : yhteystiedot >>    

Opetussuunnitelma uudistui 1.8.2016.


Keskeistä on, että
- liikutaan enemmän ja istutaan vähemmän
- opiskellaan enemmän ulkona
- käytetään enemmän toiminnallisia menetelmiä: draamaa, oppimisleikkejä ja –pelejä
- oppilaat osallistuvat enemmän oppimisen suunnitteluun
- on vähemmän laajoja kokeita ja enemmän palautekeskusteluita, itse- ja vertaisarviointia


Luokka-asteittain tapahtuneet muutokset:


1. luokat 1-2
- Opitaan enemmän liikkuen ja tutkien.
- Toteutetaan vähintään yksi ajankohtainen viikon laajuinen monialainen oppimiskokonaisuus.
- Ei opetella enää erikseen ”kaunokirjoitusta”.


2. luokat 3-4
- Toteutetaan ainakin yksi ajankohtainen viikon laajuinen monialainen oppimiskokonaisuus.
- Käsitöissä ei ole erikseen teknistä tai tekstiiliä.
- Aloitetaan ohjelmoinnin opettelu (matematiikka).
- Aloitetaan yhteiskuntaopin opiskelu 4. luokalla.
- 4.lk oppilaat aloittavat valinnaisen oppiaineen opiskelun (ilmaisutaito, käden taidot, media, bändi, palloilu).
- Sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa. Välitodistuksien sijaan pidetään arviointikeskustelut.


3. luokat 5-6
- Toteutetaan ainakin yksi ajankohtainen viikon laajuinen monialainen oppimiskokonaisuus.
- Käsitöissä ei ole erikseen teknistä tai tekstiiliä.
- Opetellaan ohjelmointia (matematiikka).
- Tehdään MOVE –testit 5.luokalla.
- Opiskellaan 1h viikossa valinnaista oppiainetta
- Aloitetaan ruotsin kielen (B1) opiskelu 6. luokalla (2h/vko)
- 6.lk oppilaat saavat välitodistuksiin numeroarvioinnin

Lamminpään koulun opetussuunnitelma

 

 

 

                           
                             
    O P E T U S                              
                               
    : : päivärytmi >>                                
                               
    : : Lamminpään koulun ops >>                                
                               
    : : oppilaan arviointi >>                                
                               
    : : oppilaan tuki >>                                
                               
    : : järjestyssäännöt >>                              
                             
    : : Hip-kerhot >>                                
                               
    : : oppilaskunta >>                                
                               
    : : kansainvälisyys >>                                
                               
    : : vanhempainyhdistys >>                              
                             
    V I E S T I N T Ä                                  
                                 
    : : tiedotussuunnitelma >>                              
                                 
    : : Nettimuistio >>                              
                                 
    : : Helmi-viestintä >>                              
                                 
    : : blogit >>                              
                                 
    T E R V E Y S                              
                                 
    : : kouluterveys >>                                
                                 
    : : hammashoito >>                                  
                                 
                                       
                                 
                                       
                               
                                     
                             
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                        Lamminpään koulu              
                        Kortesuontie 27 33420 Tampere              
                                       
                        Sivuston suunnittelu: Sami Hulkko              
                        sami.hulkko (a) tampere.fi