Kirjallisuuspiiri verkossa
Etusivulle | Tampere-turnee | WebCT
Absurdi, humoristinen elämä
Erilaisuus, irrallisuus ja samanlaisuus
Historian peilissä
Ei ole helppoa olla mies
Naisen kipupisteitä
Pyhä perhe
Rikoksia ja ratkaisuja
Sota yksilön kokemuksena
Toinen todellisuus

Tekijät

Kirjallisuuspiiri verkossa

on tamperelaislle lukiolaisille tarkoitettu kirjallisuuden syventävä kurssi, jossa opiskellaan

  • kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa,
  • harjaannutaan nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ja
  • hiotaan kirjoittamisen ja keskustelemisen taitoja.

Kurssiin kuuluu sekä etä- että lähiopiskelua. Etäopiskelun aikana hyödynnetään verkossa olevaa materiaalia. Lähiopiskelun tarkoituksena on tukea verkkotyöskentelyä ja syventää kirjallisuustietoutta.

Kurssi aloitetaan Tampere-turnee-osiolla. Sen aikana kerrataan kirjallisuuden tulkinnassa ja kirjallisuudesta kirjoittamisessa käytettäviä käsitteitä. Osio koostuu kirjallisuusnäytteistä ja niihin liittyvistä tehtävistä.

Ehdotuksia kurssilla luettaviksi kaunokirjallisiksi teoksiksi on eri aihepiireihin jakautuvilla kirjalistoilla.Listoilta löyttyy myös aiheseen liittyviä linkkejä. Aihepiirit ovat seuraavat:

Absurdi, humoristinen elämä
Erilaisuus, irrallisuus ja samanlaisuus
Historian peilissä
Ei ole helppoa olla mies
Naisen kipupisteitä
Pyhä perhe
Sota yksilön näkökulmasta
Rikos ja ratkaisu
Toinen todellisuus

Eri aihepiirien kirjallisuuteen kuuluu myös käsittelyvihjeitä.

Kurssilaisten ja opettajan käytössä ovat mm. kurssin sisäinen sähköposti, chat, kurssikalenteri ja keskustelufoorumi.

Lisätietoa kurssista saa kurssin WebCT -oppimisympäristön Tervetuloa -sivulta.

© Tampereen kaupunki 2002