Käsirahasopimus

  1. Käsiraha maksetaan ostotarjouksen vakuudeksi ja sitä luovutettaessa pitää laatia kirjallinen käsirahasopimus, joka on samalla kuitti.

  2. Jos ostaja peruuttaa kaupan, menettää hän käsirahan, kuitenkin enintään 4 % sovitusta kauppahinnasta.

  3. Jos myyjä peruuttaa kaupan, pitää hänen heti palauttaa käsiraha sekä maksaa lisäksi ostajalle hyvityksenä käsirahaa vastaava summa, kuitenkin enintään 4 % sovitusta kauppahinnasta.

  4. Kaupan peruuntumisesta aiheutuvaa käsirahan menetysseuraamusta ja hyvitystä voidaan yksittäistapauksessa sovitella, jos se muuten on kohtuuton ottaen huomioon kaupan syntymättä jäämisen syyt, vastapuolelle aiheutunut vahinko tai muut seikat.
Jos toinen osapuoli ei suostu sovitteluun, on mahdollista viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi riita-asiana.
© 2005 Tampereen kaupunki /
Tampereen työväenopisto