Perinnönjakokirja

Jakamaton kuolinpesä

  1. Leski pitää usein puolisonsa kuolinpesää jakamattomana hallussaan ja pesä jaetaan vasta hänen kuoltuaan.

  2. Jakamaton kuolinpesä voi muodostua myös vain lesken käytössä olevasta hänen ja vainajan yhteisestä kodista

  3. Kuolinpesä tai osa siitä, esim. kotitila tai kesämökki, voi muutenkin olla jakamattomana vuosikymmeniäkin.
  • Yleensä yksi osakkaista valtuutetaan pesänhoitajaksi, joka huolehtii esim. veroasioista ja laskuista. Joskus pesänhoitaja toimii hiljaisen suostumuksen perusteella.

  • Jakamattoman kuolinpesän asioiden hoidosta olisi suositeltavaa tehdä kirjallinen sopimus.

  • Kuolinpesä on jaettava, jos yksikin osakas vaatii sitä.

  • Osakkaan osuus kuolinpesästä voidaan ulosmitata hänen veloistaan. Ulosmittauksen jälkeen pesä on jaettava ja ulosottovelallisen osuudesta maksetaan hänen ulosotossa olevat velkansa. Jos pesässä on vain lesken käytössä oleva asunto, asuntoa ei kuitenkaan myydä.
© 2005 Tampereen kaupunki /
Tampereen työväenopisto