ESR
 
 
 
Infosivu
Mitä näytöt ovat?
Näyttöoppaat
Näyttöprosessi
Näyttöjen laajuus
Näyttöympäristö/ -paikka
Sopimus
Arviointi
Tehtävät ja vastuut
Asiakirjat ja lomakkeet
Tutkintotodistus
Perustutkinnot
 

 

 

Ammattiosaamisen näytöt 
   
 

LUONNONVARA-ALA  (Sivusto poistetaan palvelimelta projektin päättyessä 31. joulukuuta 2007)

Sivusto päivitetty 3. joulukuuta 2007: näyttöjen laajuus, arviointi ja tutkintotodistus, sekä lisätty: metsäalan näyttövideo ja arviointitekeskustelu.

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN OHJAUS VERKOSSA

Tervetuloa tutustumaan ammattiosaamisen näyttöjen verkkomateriaaliin. Materiaali on tarkoitettu näyttöihin valmistautumisen tukimateriaaliksi luonnonvara-alan perustutkintojen opiskelijoille, opettajille ja työpaikkaohjaajille.

Verkkosivusto on tuotettu ammattiosaamisen näytöt käyttöön luonnonvara-alalle ESR -projektissa. Projektia koordinoi Koulutuskeskus Salpaus / luonnonvara-ala / kalatalousala, s-posti: heikki.tuomainen@salpaus.fi. Yhteistyökumppaneina ja tutkintokohtaisina kouluttajina projektissa toimivat Harjun Oppimiskeskus / hevostalousala: haapio@harjunopk.fi, Huittisten Ammatti- ja yrittäjäopisto / puutarha-ala: pirkko.maenpaa@huittinen.fi, Järviseudun ammatti-instituutti / luonto- ja ympäristöala: petteri.karvinen@jamin.fi, Tampereen ammattiopisto / metsätalousala: timo.sadeharju@tampere.fi ja Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos / maatalousala: matti.korhonen@tuorla.com. 

Sivuston tavoitteena on informoida eri osapuolia asioista jotka näyttöjen toteuttamisessa tulee huomioida, sekä tarjota käytännön työkaluja näyttöjen suunnittelua, toteutusta ja ohjausta varten. 

Verkkomateriaali tukee sekä oppilaitos- että työssäoppimisjaksojen aikana, valmistautumista ammattiosaamisen näyttöihin.

Sivuilta löytyvät yleiset työssäoppimiseen ja näyttöihin liittyvät asiapaperit ja lomakkeet, sekä eri luonnonvara-alan tutkintojen  näyttöesimerkit kuvaesityksinä. Lisäksi linkit luonnonvara-alan kansallisiin  näyttöaineistoihin. 
Tekijöiden yhteystiedot
  © 2006 Ammattiosaamisen näytöt käyttöön luonnonvara-alalle -projekti