LASKENTATOIMI

Sisäinen yrittäjyys

SISÄINEN YRITTÄJYYS - OMA TOIMINTA JA TUOTTAVUUS


Sisäinen yrittäjyysSisäinen yrittäjyys tarkoittaa, että palkkatyötä tekevä ihminen suhtautuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin jos työpaikkana olisi hänen itse omistamansa yritys.

Sisäisen yrittäjyys lisää työntekijöiden aloitteellisuutta ja omatoimisuutta. Sisäinen yrittäjyys luo työpaikalle muutosvoimaa, joka parantaa henkilöstön palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Työelämässä eletään jatkuvassa muutoksessa, sisäisen yrittäjyyden kautta tehdään yrityksestä entistä kilpailukykyisempi ja paremmin muuttuville markkinoille soveltuva. Omatoimiset työntekijät tiedostavat muita paremmin yrityksen liikeidean ja sitoutuvat tavoitteiden toteuttamiseen. Sisäinen yrittäjyys on oma-aloitteista ja aktiivista toimintaa. Se on työskentelyä tavoitteellisesti, nähdä vaivaa asioiden vuoksi ja halua kehittää itseään ja osaamistaan.

Sisäinen yrittäjyys ei ole kiinteä persoonallisuuden ominaisuus, joka joillakin on ja toisilla ei ole. Se on enemmänkin ympäristöön sidoksissa oleva asenne, kuten korkea ammattitaito ja itsenäistä vastuuta vaativa tehtävä. Niissä näkyy ihmisen oma panostamisen halu ja tahto, tai niiden puute käytännön tuloksissa. Asioilla on taipumusta kasaantua. Puhutaan lumipallovaikutuksesta, myönteisestä tai kielteisestä kehästä.

Sisäinen yrittäjyys tai sen puute näkyy yrityksen lopullisessa tuloksessa menestyksenä tai menestymättömyytenä. Sisäinen yrittäjyys on vapaaehtoista vastuun ottamista omista tekemisistään ja oman työn arvostamista. Sisäinen yrittäjyys on moderni ajattelutapa, jolla pyritään myönteiseen kehitykseen. Se kattaa niin yrityksen kuin henkilöstönkin edut. Tiimi voi menestyä vain, jos sen joukkuehenki on hyvä ja yksilötason suoritukset ovat huipussaan.

Monesti ei välitetä tarpeeksi työkavereista tai heidän tekemisistään, vaikka toimitaan fyysisestikin lähietäisyydellä. Työssä jaksaminen on puhuttanut suomalaisia viime aikoina, koska yhä pienemmällä työporukalla tuotetaan yhä enemmän. Sisäinen yrittäjyys ei tarkoita sitä, että jokainen tekee työtään maksimisuorituksella sekä ajallisesti, että henkisesti. Käytännössä sisäinen yrittäjyys merkitsee oikeaa määrää työtä, oikean laatuista työtä ja oikealla asenteella tehtyä työtä. Työntekijä vastaan työnantaja -laatuinen ajattelu on häviämässä, koska jokainen hyötyy hyvästä joukkueesta.

 

Pohdi, millainen sisäinen yrittäjä sinä olet?

© 2007 Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto