LASKENTATOIMI

Prosenttilaskuja verrannolla

Ravitsemisalan laskennassa prosenttilaskut ovat olennaisessa osassa ja niiden hallitseminen on tärkeää.

Prosenttilaskut on helpointa laskea verrantomenetelmällä, jolloin sinun ei tarvitse muistaa erillisiä kaavoja (nuo kaikki kaavat ovat johdettu verrannosta).

Prosenttilaskun lähtökohtana on aina jokin luku, jonka prosenttiarvo tunnetaan. Tämän perusteella voidaan laskea aina puuttuva luku.

Prosenttilaskun perusajatus: yksi prosentti perusarvosta saadaan jakamalla perusarvo 100:lla

 

 perusarvo

= 1 %

———

 100

 

   1 %  = 1/100  = 0,01
   5 %  = 5/100 = 1/20  = 0,05
 10 %  = 10/100= 1/10  = 0,1
 20 %  = 20/100 = 1/5  = 0,2
 25 %  = 25/100 = 1/4  = 0,25
 50 %  = 50/100 = 1/2  = 0,5
 75 %  = 75/100 = 3/4  = 0,75
100 %  = 100/100 = 1/1  = 1


Verranto ratkaistaan seuraavsti:
kerrotaan ristiin ja jaetaan kolmannella luvulla.

 

Esimerkki 1.

Montako prosenttia 35 euroa on 50 eurosta?

50 €

=

100 %

 

——

——

 
35 € X %  

verrantoa varten luvut asetetaan allekkain ja niiden viereen vastaavat prosenttiluvut. Luku, joka halutaan selvittää merkitään X:llä. Kerrotaan ristiin. Selvitettävä luku (35 €) kerrotaan 100:lla ja ja jaetaan alkuperäisellä luvulla (50 euroa), näin saadaan selville luvun prosenttiosuus alkuperäisestä luvusta.

X = 35€ x 100%/50€
X = 70 % (35 euroa on 70 prosenttia 50 eurosta)

 

Esimerkki 2.

Montako euroa 15 prosenttia on 600 eurosta?

600 €

=

100 %

 

——

———

 
X € 15 %  

Selvitettävän luvun prosenttiluku (15 %) kerrotaan alkuperäisellä luvulla (600 euroa) ja jaetaan kolmannella luvulla (100 %), näin saadaan selville selvitettävä luku

X = 15 % x 600 €/100 %
X = 90 € (15 prosenttia 600 eurosta on 90 euroa)

 

Esimerkki 3.

Mistä luvusta 150 euroa on 3 prosenttia?

X €

=

100 %

 

——

———

 
150 € 3 %  

Tiedossa oleva luku (150 €) kerrotaan 100:lla ja jaetaan selvitettävän luvun prosenttiluvulla (3 %), näin saadaan selville alkuperäinen luku

X = 150 € x 100 % /3 %
X = 5000 € (150 euroa on 3 prosenttia 5000 eurosta)

 

Esimerkki 4.

On mahdollista laskea suoraan haluttuja prosenttilukuja tietämättä, mikä luku on 100 %.

Raaka-ainekustannukset olivat 5 euroa ja haluttu kate% on 70. Mikä on kate euroina? Ainekulujen osuus on siis 30 % ( 100 % -70 %)

5 €

=

30 %

 

——

———

 
X € 70 %  

Tiedossa oleva luku (5 €) kerrotaan 70:lla ja jaetaan selvitettävän luvun prosenttiluvulla (30 %), näin saadaan selville alkuperäinen luku.

X = 5 € x 70 % /30 %
X = 11,66 €

 

Esimerkki 5.

Usein alkuperäisestä summasta vähennetään tai siihen lisätään tietty prosenttiosuus. Prosenttilasku helpottuu kun luvut ja prosentit merkitään taulukkomuotoon. Tämän jälkeen on helppo laskea haluttu luku verrantomenetelmällä.

Ruoka-annoksen hinta on 14 euroa ja sitä korotetaan 8 %

 

%

Alkuperäinen hinta

14

100

+ Korotus

 

8

Korotettu hinta

X

108

X= 14 € x 108 %/100 %
X= 15, 12 € (korotetun annoksen hinta)

 

Esimerkki 6.

Ruoka-annoksen alennettu hinta on 6,50 euroa. Mikä on alkuperäinen hinta ennen alennusta, jos alennus-% on 9?

 

%

Alkuperäinen hinta

x

100

- Alennus

 

9

Alennettu hinta

6,50

91

X= 6,5 € x 100 %/91 %
X= 7,14 € (hinta ennen alennusta)

 

Esimerkki 7.

Ruoka-annoksesta annetaan 0,60 euroa alennusta. Mikä on annoksen alennettu hinta, jos alennus on 15 %?

 

%

Alkuperäinen hinta

 

100

- Alennus

0,60

15

Alennettu hinta

X

85

X= 0,6€ x 85 %/15 %
X= 3,4€ (alennetun annoksen hinta)

 

 

 

Pohdi ?

© 2007 Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto