Etusivu | Lähteet | Sisältö


8.    KOEPANKKI
Jos saat jätteiden käsittelyn yhteydessä pistoshaavan, mitä teet?

Miten toimit huomatessasi, että osaston lääkekaapissa on vanhentuneita lääkkeitä?

Pudotat elohopeakuumemittarin osaston lattialle. Kuumemittari menee rikki. Mitä teet?

Kerro millaisissa hoitotoimenpiteissä käytät tehdaspuhtaita kertakäyttökäsineitä.

Väite: käsien desinfiointia ei tarvitse suorittaa, jos hoitotoimenpiteessä on käyttänyt kertakäyttökäsineitä -on väärä. Miksi?

Olet vetänyt ruiskuun ampullasta lääkettä. Mitä teet tyhjälle ampullalle?

Roiskutat työpuvullesi virtsaa. Miten toimit?

Mitä sairaalainfektiolla tarkoitetaan?

Kuinka yleisiä sairaalainfektiot ovat?

Kerro MRSA -epidemiasta Helsingissä.

Roiskautat virtsaa lattialle. Miteen toimit ?

Tutki historiaa. Millaisia havaintoja siellä on tehty puhtauteen liittyen?

Miten varmistetaan, etteivät ulkomailta Suomeen sairaalahoitoon siirtyvät potilaat ole MRSA:n kantajia?

Millaisia keinoja sairaaloilla on torjua antibioottiresistenttejä bakteereja?

Sairaalainfektioiden merkitys potilasturvallisuuden näkökulmasta.

Millä keinoilla lähihoitaja ehkäisee kosketustartuntaa?
 

Kuinka paljon bakteerit pystyvät suotuisissa oloissa lisääntymään 8 tunnin työpäivän aikana?

Miten mikrobit leviävät?

Mitä tarkoitetaan immuniteetillä?

Miten aktiivinen immuniteetti muodostuu?

Miten passiivinen immuniteetti saadaan?

Mitkä tekijät suojelevat ihmistä tartunnanaiheuttajilta?

Mitkä tekijät heikentävät ihmisen vastustuskykyä tartunnoille?

Miten lähihoitajana toteutat henkilökohtaista hygieniaa hoito- ja huolenpitotyössä?

Miten lähihoitajana toteutat käsihygieniaa hoito- ja huolenpitotyössä?

Selvitä, millainen on kaksivaiheinen käsienpesu.

Milloin kaksivaiheista käsienpesua käytetään?

Millaisissa tilanteissa riittää käsidesinfektio infektioiden ehkäisyksi?

Selvitä, miten hoidat käsiäsi, jotta et levitä infektioita.

Kerro mitä ovat työ- ja suojavaatteet ja mikä on niiden tarkoitus.

Kerro kertakäyttöisestä, muovisesta suojaesiliinasta.

Missä tilanteessa käytetään kertakäyttöisiä, steriilejä suojakäsineitä?

Miten puet steriilit suojakäsineet?

Kerro millaisissa hoitotoimenpiteissä käytetään tehdaspuhtaita suojakäsineitä.

Mikä on tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tarkoitus?

Periaatteita käsineiden valinnassa ja käytössä.

Perustele millaiset ovat hyvät työjalkineet.

Miten työkenkiä hoidetaan?

Hiussuojuksen merkitys ja käyttö.

Suu- ja nenäsuojuksen merkitys.

Suu- ja nenäsuojuksen pukeminen ja riisuminen.

Kerro esimerkkejä käyttäen, millainen on aseptinen työjärjestys.

Mitä tarkoitetaan "non touch" -tekniikalla?

Mikä on aseptinen omatunto?

Mitä osaston huoltohuoneessa tehdään?

Miten osaston huoltohuoneessa ehkäistään infektioita?

Kerro hoitovälineiden huoltovaiheista.

Millaisia värisymboleja käytetään seuraavissa puhtausalueissa: steriili, tartuntavaarallinen, puhdas, likainen?

Mikä on mekaanisen puhdistuksen tarkoitus huollossa?

Miten ehkäiset instrumenttien ruostumista tai muuta vaurioitumista?

Miten huollat siivousvälineet?

Milloin desinfektiota käytetään?

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta kemiallinen desinfektio on tehokas?

Miten hoitovälineet desinfioidaan?

Millaisia periaatteita noudatat, kun laitat astioita ja välineitä desinfektiokoneeseen?

Miten teet eritetahradesinfektion?

Kerro sterilointimenetelmistä.

Mikä ero on desinfektiolla ja steriloinnilla?

Milloin väline pitää steriloida, milloin riittää desinfektio?

Mitä otat huomioon käsitellessäsi steriilejä tavaroita?

Millaisia vaatimuksia asetetaan sairaalatekstiileille?

Puhtaiden ja steriilien liinavaatteiden erot säilytyksen näkökulmasta.

Likavaatteiden käsittelyn periaatteet.

Mitä tarkoitetaan terveydenhuollon erityisjätteellä?

Miten särmäisjätettä käsitellään osastolla?
 

Etusivu | Lähteet | Sisältö 
© 2001 Tampereen kaupunki