Tampereen ammattiopisto

 

HOITOTYÖN TOIMINNOT

Lähihoitajakoulutuksen monimuoto-opiskeluun tarkoitettua virtuaalioppimateriaaliaKurssia edeltävät opinnot:
- Hoito- ja huolenpitotyö teoreettiset perusteet 
(peruskäsitteet, hoitotyön periaatteet, hoitoprosessi)
- Aseptiikan perusteet
- Anatomia ja fysiologia

 

Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos Tavoitteet ja arviointi
Käynti suljettuun oppimisympäristöön Sisältö Tekijät
   

 
 
© 2002 Tampereen kaupunki
Tampereen ammattiopisto/Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos