OIKO-
POLKUJA
 
INFO
and
SEARCH
 
USE
 
INDEX
   
KÄYTÄ
 

SIVU-
KARTTA
 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2012
2013
2014

2015

MEDIA-
KASVATUS-
VERKOSTO
O365
       
OPS
työmenetelmät
välineet
materiaalit
media
pajat
iOS
MO
BI
LE
E-LEHDET Lielahden
9:n radio

julkaisulupa
.pdf . rtf
Tre-
Pirkanmaa
mediakortit
keskustele
mediapolku opetus
365
mediataidot
ideoita
esitys
juliste
MEMO seuraa ehdota
 
   
I N F O R M A T I O NA N DS E A R C H N O T I C ETampere mediaschool was founded 2010 and it gives support for schools mediaeducation. it is also a studio for primary schools mediaworkshops.

Toiminta koostuu koulujen mediapajoista, opettajien täydennyskoulutuksesta , oppimateriaalituotannosta sekä kehitystyöstä. Kouluille maksutonta palvelua koordinoi kaupungin mediapedagogi.  

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille oppilaille kahdesti alakoulun ja kerran yläkoulun aikana. Suositellut luokka-asteet ovat 2., 4., 6. ja 8. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen mediapedagogilta. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin,  median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Työskentelystä valtaosa toteutuu koululla Mediakoulun työtilojen tarjotessa tilat keskitettyyn mediatyöskentelyyn.31.1.2016
    S O M E : FB | Twitter | blogi
expression an communication
media-
education
ideas
workshops
booking
follow
works
learning
mediasteps
coursies
on media
network


!?
basic info
place
calender

toiminta
schools
statistics
media (D)


storehouse
subjects
  library
code
equipment
instructions
support
material and
library
mediatools for
education
 
   
   
M E D I A E D U C A T I O N

Mediakoulun neljä lähestymistapaa mediakasvatukseen

MEDIA
1. ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä
2. lähde-ja oppimateriaalina


KASVATUS
3. median sisällöt ja vaikutuskeinot
4. mediavälineet oppimisen apuna


kaavio: artikkeli kasvatus 2 / 2006, Olli Vesterinen,...
Medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Media toimii vuorovaikutuksen välineenä ja usein peilinä identiteetin kasvulle. Tulisi olla jotain ja kuulua johonkin. Maailma on käden ulottuville mahdollisuuksineen. Mediavälitteinen kulttuuri luo koululle haasteita ja mahdollisuuksia. Media elää lapsen mielessä ja kielessä koulussakin. Miten koulu ja media kohtaavat koulun arjessa?

Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota välineitä median luomiseen, ymmärtämisen ja arviointiin sekä median käyttöön oman havainnoinnin ja oppimisen apuna. Oppilaan oma oivallus syntyy usein oman mediatyön välityksellä. Sivuilla julkaistaan kouluissa toteutettujen mediatöitä kuten sanomalehtiä, animaatiota, lyhytelokuvia, multimediatötä ja TV-ohjelmia. Töiden rinnalla julkaistaan tietoa työtavoista ja materiaaleista
 
  ____________________________________________________________________________________________________________  
     
 
N Y T
KALENTERI
Mediakoulu OPEN
1. 2. 3. ja 4.
ILMOITUSTAULU
24.8.2015
UUTISIA
kk.-kirje (uusin)
www.mediakasvatus.fi
 
V A R A A
MEDIAPAJAT
sovella 10h +
perehdy2 h
seuraa mediapajoja
KOULUTUS
J U L K A I S E
JULKAISULUPA
pdf | word
MATERIAALIT
Lähetä julkaistavaksi
MEDIAKOULUN
sivuille(O365)

Ohjeet: Tee kansio, jossa on koulun nimi. Siirrä materiaalit raahaamalla ne kansioon ja laita viesti sähköpostiin: jukka.haveri(at) tampere.fi. Paluupostissa saat linkin, jonka voit upottaa sivuillesi tai jakaa.

VAIHTOEHTO (Google)
J A A O S A A M I S T A
VINKKAA
- ohjelmista
- materiaaleista
- ideoista

mediagekko
tehnyt Essi Nisonen
 
  ____________________________________________________________________________________________________________  
   
 
M E D I A I N F O K O U L U
ilmaisun ja
vuorovaikutuksen välineenä
lähde- ja oppimateriaalina kriittinen medialukutaito
ja mediataito
mediavälineet
oppimisen apuna
  1. ILMAISU
  2. MATERIAALIT
3.MEDIALUKUTAITO  
4. VÄLINEET  
IDEOITA MATERIAALIT INFO
perustiedot
kartta

KOULUTUS
varaus
kuvaus
kalenteri
materiaalit


OPS
mediakasvatussuunnitelma
VÄLINEET

MEDIAPAJAT
varaus

LUOKAT (aineet) TILA
MEDIAN MAAILMA
medialukutaito,
mediataito,
media ja valta
sekä tutkimus
OHJEET
TÖITÄ
arkisto,
areena
ja koulut
KIRJASTO TOIMINTA
peruspalvelut
tukipalvelut
lisäpalvelut
VERKOSTO
- paikallinen
- alueellinen
- valtakunnallinen
- kansainvälinen

keskustelut
TUKI
    !?
kysymyksiä,
väitteitä
komentteja
   
    NYT
uutiskirjeet
seuraa pajoja
tulossa
   
    KALENTERI    
    MEDIA(D)
dokumentti (video)
dokumentti (kuva),
on-line

   
  

 

 
 
   

OPAS DIALOGI artikkaleita