L Y H Y E S T I
N Y T
K A L E N T E R I
M E D I A P A J A
lyhyt
sovella
SEURAA PAJOJA
O S A L L I S T U
ilmaisu mediataju
materia väline
MONIALAINEN
vuorovaikutus
luonnontieteet
kansalaistaidot
taide ja taito
terveys
klikkaa avautuvaa taulua ja vinkkaa
D A T A 1 | 2
 

SIVU-
KARTTA
 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


    2012
2013
2014
2015
2016
2017

VAALIT
2017

MEDIA-
KASVATUS-
VERKOSTO
O365
OPS
O
S
A
#2
menetelmät
välineet
materiaalit

uusi
www

  ON
LINE
  E-LEHDET Lielahden
9:n radio
lupa
.pdf.rtf
Tre-
Pirkanmaa
mediakortit
keskustele
media-
polku
opetus
365
esitys
juliste
MEMO POP UP MEDIASTUDIO
   
Vuonna 2010 perustettu Tampereen mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu peruskouluille Tampereella. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista, opettajien täydennyskoulutuksesta , oppimateriaalituotannosta sekä kehitystyöstä. Kouluille maksutonta palvelua koordinoi kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri.

Keskeisintä toimintamuotoa mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien oppilaille. Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin,  median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
MEDIAPAJAT
A. LYHYT, PEREHDYTYS (2-4 h)
1. media-
polku
2. kamera-
kynä

I3. rec,
edit & play

I4.
studio
5.
tunnit
B. TEEMA (5 x 2 h)
1.LUO 2.TUTKII 3.KÄYTÄI 4.YHDISTÄ 5.YMMÄRRÄ
C. SOVELLA (usein yli 10)
1. moni-
alainen
2. koulun
tapahtuma
3. ajan-
kohtainen
4.
X-paja
 
 
ideoita
mediapajat
varaa paja
seuraa
töitä
oppiminen
polku
koulutus
mediassa
verkosto


!?
perustiedot
tila
kalenteri

toiminta
koulut
tilastot
media (D)


varasto
aineet
  kirjat
koodi
välineet
ohjeet
tuki
   
 
YHTEYSTIEDOT
mediapedagogi Jukka Haveri
jukka.haveri(at)tampere.fi
0503485563
 
S O M E : FB | Twitter | blogi
 
   
   
   
M E D I A K A S V A T U S

Mediakoulun neljä lähestymistapaa mediakasvatukseen

MEDIA
1. ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä
2. lähde-ja oppimateriaalina


KASVATUS
3. median sisällöt ja vaikutuskeinot
4. mediavälineet oppimisen apuna


kaavio: artikkeli kasvatus 2 / 2006, Olli Vesterinen,...
Medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Media toimii vuorovaikutuksen välineenä ja usein peilinä identiteetin kasvulle. Tulisi olla jotain ja kuulua johonkin. Maailma on käden ulottuville mahdollisuuksineen. Mediavälitteinen kulttuuri luo koululle haasteita ja mahdollisuuksia. Media elää lapsen mielessä ja kielessä koulussakin. Miten koulu ja media kohtaavat koulun arjessa?

Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota välineitä median luomiseen, ymmärtämisen ja arviointiin sekä median käyttöön oman havainnoinnin ja oppimisen apuna. Oppilaan oma oivallus syntyy usein oman mediatyön välityksellä. Sivuilla julkaistaan kouluissa toteutettujen mediatöitä kuten sanomalehtiä, animaatiota, lyhytelokuvia, multimediatötä ja TV-ohjelmia. Töiden rinnalla julkaistaan tietoa työtavoista ja materiaaleista
 
  ____________________________________________________________________________________________________________  
   
 
M E D I A I N F O K O U L U
ilmaisun ja
vuorovaikutuksen välineenä
lähde- ja oppimateriaalina kriittinen medialukutaito
ja mediataito
mediavälineet
oppimisen apuna
  1. ILMAISU
  2. MATERIAALIT
3.MEDIALUKUTAITO  
4. VÄLINEET  
IDEOITA MATERIAALIT INFO
perustiedot
kartta

KOULUTUS
varaus
kuvaus
kalenteri
materiaalit


OPS
mediakasvatussuunnitelma
VÄLINEET

MEDIAPAJAT
varaus

LUOKAT (aineet) TILA
MEDIAN MAAILMA
medialukutaito,
mediataito,
media ja valta
sekä tutkimus
OHJEET
TÖITÄ
arkisto,
areena
ja koulut
KIRJASTO TOIMINTA
peruspalvelut
tukipalvelut
lisäpalvelut
VERKOSTO
- paikallinen
- alueellinen
- valtakunnallinen
- kansainvälinen

keskustelut
TUKI
    !?
kysymyksiä,
väitteitä
komentteja
   
    NYT
uutiskirjeet
seuraa pajoja
tulossa
   
    KALENTERI    
    MEDIA(D)
dokumentti (video)
dokumentti (kuva),
on-line

   
  

 

 
 
   

OPAS DIALOGI artikkaleita