KOULU ja MEDIA, OPETUS ....
Y H T E Y S
linkit, blogit
MEDIA ja KASVATUS SISÄLTÖ  
Osiossa käsitellään mediataitoja koulussa. Mitä ne ovat ja miten koulun ja medianmaailma kohtaavat? Miten vastata uusien opetussuunnitelmien haasteisiin? Osio pyrkii tarjoamaan käytännöllisiä välineitä opetuksen suunnitteluun, ja toteuttamiseen sekä oppilaiden että opettajienkin mediataitojen vahvistamiseen.

Medioista keskitytään ensisijaisesti av-mediaan (TV, elokuvat, pelit, vuorovaikutteinen av-media) ja ilmaisuun. Av-media on pyritty pilkkomaan ymmärrettäviin osiin. Mediaa tarkastellaan niin käyttäjän kuin tekijänkin näkökulmista (MEDIALUKUTAITO, MEDIATAITO). Tavoittena on tarjota välineitä toiminnalliseen omiin havaintoihin ja omaan oivallukseen pohjautuvaan oppimiseen.

mediat - xxxx
tieto - taito -ilmaisu - xxxx
verkosto - xxx
. . . . . . . . . .

koulutus
OPS aineet, aihekokonaisuudet

. . . . . . . . . .

opetus - oppimisympäristöt
välineet - toimintaympäristöt
materiaaipankki

 
     
 


Y H T E Y S

mediapedagogi
jukka.haveri@tampere.fi

skype: mediapedagogi

0207144529
0503485563

KALENTERI

KALENTERI (verkosto)

B L O G I T
mediapedagogi
http://palvelut.tampere.
fi/blogit/mediapedagogi


verkosto
http://palvelut.tampere.
fi/blogit/paanavauksia


projektit (nyt netti-TV)
http://palvelut.tampere.
fi/blogit/nettitv
W I K I (opas)
https://openmedia.
wikispaces.com/


H
A
K
U
H
A
K
U
linkit, blogit
Tampere
open media
netti-tv
mediakasvatus
tvt
media
 
koulu