MATERIAALIA
Y H T E Y S
linkit, blogit
MATERIAALEJA, LINKKEJÄ
SISÄLTÖ
 
MATERIAALIT-osiosta löydät apua opetukseen ja oppimiseen.
Hyödynnä paikkaa kierrätyskeskuksena. Jaa omaa osaamistasi.


Mediakasvatuksesta on runsaasti materiaalia tarjolla. Mediakasvatus kiinnostaa tällä hetkellä useita tahoja eikä vähiten media-alaa itseään. Tarjonnan runsaudesta johtuen taso vaihtelee, osa on toimitettua osa toimittamatonta, jolloin käyttäjälle jää toimittaminen. Monen materiaalin ongelmana on myös se ettei se huomio koulun ja opetuksen erityispiirteitä. Toisaalta moni toimiva materiaali jää huomiotta. Tämän osion tarkoituksena on tuoda esille toimivaa, kokeiltua materiaalia.


Vinkit ja huomiot materiaalista ovat tervetulleita. Erityisen tervetulleita ovat ehdotukset koulussa käytetystä materiaalista.
Materiaalin haku jakautuu opetukseen ja mediaan (ensisijaisesti av-mediaan). AV-median materiaalin jako on sekä tuotannollista (ideasta julkaisuun) että sisällöllistä.

MATERIAALIPANKKI

SANAKIRJA

OPAS (reseptivihko)

KIRJASTOOsiossa on Tampereen kouluille suunniteltu OPAS (pdf-muodossa). Oppaan tavoitteena on tarjota ideoita mediakasvatuksen toteuttamiseen. Oppaaseen on kerätty eri osiosta materiaalia tulostettavaksi kouluissa 
 
     
 
 

Y H T E Y S

mediapedagogi
jukka.haveri@tampere.fi

skype: mediapedagogi

0207144529
0503485563

KALENTERI

KALENTERI (verkosto)

B L O G I T
mediapedagogi
http://palvelut.tampere.
fi/blogit/mediapedagogi


verkosto
http://palvelut.tampere.
fi/blogit/paanavauksia


projektit (nyt netti-TV)
http://palvelut.tampere.
fi/blogit/nettitv
W I K I (opas)
https://openmedia.
wikispaces.com/


H
A
K
U
H
A
K
U
linkit, blogit
Tampere
open media
netti-tv
mediakasvatus
tvt
media
 
koulu