koulu


- Huoltajia tiedotettiin perjantaina 7.4. Helmi-viestillä mahdollisuudesta tukea seitsemännen ja kahdeksannan luokan ranskankielisessä painotuksessa opiskelevien oppilaiden Etelä-Ranskaan suuntautuvaa leirikoulua. Tämä tapahtuu tilaamalla viestissä annettujen ohjeiden mukaisesti herkullisia raakapakasteita. Tästä löydät raakapakasteiden esitteen ja tästä tuotetiedot.

- Perhepiste Nopean julkaisema tiedote 2016 löytyy tästä.

- Jos huoltajan Helmi-salasana on päässyt unohtumaan, voi hän TÄSTÄ linkistä tilata sähköpostiin uuden salasanan. Jos myös tunnus on unohtunut, ottakaa yhteyttä Pyynikin Helmi-vastaavaan (tommi.savikko@tampere.fi).

- Huoltajien Helmi-tunnukset säilyvät oppilaan vaihtaessa koulua Tampereen sisällä tai siirtyessä alakoulusta Pyynikin kouluun. Täten huoltajat pääsevät vanhoilla tunnuksillaan Helmiin.  Jos oppilas siirtyy Pyynikille Tampereen ulkopuolelta, tarvitsee huoltaja uudet tunnukset. Uudet tunnukset lähetetään huoltajille muutaman päivän sisällä siitä, kun oppilas palauttaa torstaina jaetun oppilastietolomakkeen koululle. Lisää tietoa Helmistä tästä linkistä.

- Oppilaille jaetaan kotiin vietäväksi alkavaa lukuvuotta koskeva tiedote, joka löytyy tästä. Tiedote sisältää valokuvaus- ja videointilupaa koskevan kyselyn. Palauttakaa se täytettynä mahdollisimman nopeasti koululle - kiitos!

- Pyynikin koulun uudistetut toimintaohjeet - eli niin sanottu etiketti - löytyy tästä.

- Tampereen kaupunki on muuttanut oppilaalle mahdollisesti myönnettävän koulumatkaetuuden perusteita. Tässä suora linkki aiheeseen kaupungin sivuille.

-    Koulun kestävän elämäntavan teemat 2016 - 2018:                                 A) Kestävä elämäntapa: uuden käsitteen avaaminen kouluyhteisölle.    B) Jätteen määrän vähentäminen, materiaalien ja energian tehokkaampi käyttö sekä syntyvän jätteen parempi kierrättäminen.