Irlannin uskonnollinen tilanne

 

 

 

Kirsti Suonsyrjä©                    uskontoNETTIet   kirkot   maailmanuskonnot   Raamattu   etiikka   elämänkatsomustieto

 

Tehtäviä

Linkit

 

 

Eero Liitiä Messukylän lukio

Irlanti on maailman katolisimpia maita, Irlannin tasavallan väestöstä 95,4 prosenttia on roomalaiskatolisia,

 3,4 prosenttia protestantteja(pääosin anglikaaneja, myös hyvin vähäisiä määriä presbyteerejä, metodisteja, muslimeita ja juutalaisia).

Pohjois-Irlannissa, joka poliittisesti kuuluu Isolle-Britannialle, katolisten ja protestanttien suhde taas on päinvastainen: protestantteja on 60 prosenttia ja katolisia 40 prosenttia väestöstä.

Irlannin väestöstä noin 4 prosenttia ei tunnusta mitään uskontokuntaa.

Irlantiin hakeutuvien pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden uskonto on valtaosassa tapauksista jokin muu kuin katolinen (enimmäkseen muslimeja ja ortodoksikristittyjä), joten uskonnollisten vähemmistöjen määrä on jatkuvassa kasvussa, etenkin pääkaupunki Dublinissa. Tämä tuottaa ongelmia mm. siinä suhteessa, että pakolaismäärän lisääntyessä heitä ohjataan lopulta muualle kuin Dubliniin, ja syrjäisemmiltä seuduilta on vaikeampi löytää moskeijaa, synagogaa tms. selvän katolilaisenemmistön vuoksi.

Irlannissa on täysi uskonnonvapaus, ja valtio suojelee tätä vapautta täydessä mitassa. Irlannissa ei näin ollen ole myöskään virallista valtionuskontoa (kirkkaasta katolilaisenemmistöstä huolimatta), vaan perustuslaki kieltää minkään uskonnon nostamisen arvossa jonkin toisen yläpuolelle, eikä valtio niinikään rajoita minkään uskonnon opettamista tahi harjoittamista. Lähestulkoon ainoa asia, jossa katolilaisenemmistö näkyy tilastojen lisäksi on se, että katolilaisten juhlapyhät ovat samalla kansallisia juhlapyhiä (sillä ottaen maan voimakkaan katolisen historian huomioon, suurin osa päättäjistä on katolilaisia).

Irlannin koulutusjärjestelmä ei vaadi eri uskontojen opetusta kouluissa, mutta sallii sen ja tarjoaa tasapuolisen rahoituksen eri koulujen uskonnonopetukseen, oli kyseessä sitten katolinen tai islamilainen koulu. Perustuslaki kieltää myös minkäänlaisen uskonnollispainotteisen syrjinnän työntekijää tai -hakijaa kohtaan. Yleisesti ottaen Irlannin toimintaperiaate ja käytännön toimet eri uskontokuntien välillä on äärimmäisen liberaali, eikä kiistaa uskontokuntien välillä juuri synny - poikkeuksena Pohjois-Irlannin itsenäisyyskahakat, joissa poliittisiin näkemyksiin on sekoittunut osapuolten omia uskonnollisia näkemyksiä (Pohjois-Irlannissa on protestanttienemmistö, kun taas Irlannin Tasavallassa enemmistöasema on katolisilla).

Lähteet:

http://sg.travel.yahoo.com/guide/europe/ireland/

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24414.htm

 

 

 

Eri maiden uskontotilanne